Bank udziela kredytów mieszkaniowych, które mogą być przeznaczone na:

  • budowę, nadbudowę, rozbudowę,  lub dokończenie budowy, oraz remont i modernizację: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, garażu,
  • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • zakup i nabycie:
    • działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa  nieruchomości mieszkalnej, część kredytu może być przeznaczona na wykończenie nieruchomości pod warunkiem, że stanowi kontynuację przedsięwzięcia finansowanego poprzez kredyt,
    • działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
    • lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres do  25 lat.  Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, w przypadku kredytów udzielonych na budowę domu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy. 

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości), pozostałą część Wnioskodawca powinien sfinansować ze środków własnych.

 

Partnerzy banku