Prezes zarządu  

Mirosław Skrobek

Wiceprezes ds. handlowych  

Anna Druz

Wiceprezes ds. finansowych      

Jerzy Wojciechowski

Partnerzy banku