Zarząd Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego w Pyrzycach informuje, iż "Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego według stanu na 31 grudnia 2018 roku" jest dostępna w Sekretariacie Centrali Banku w Pyrzycach ul. 1 Maja 20, w godzinach 7:00 - 15:00, w dniach pracy Banku.

Partnerzy banku