Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego podlegające ujawnieniom udostępnione są Klientom w formie papierowej w miejscu wykonywania czynności przez Bank:

Centrala Banku w Pyrzycach
ul. 1 Maja 20,
w sekretariacie, w godzinach 7:30-15:00

Partnerzy banku